Egenskaper för namnlister och ramar

I den här dialogen anger man vilka objekt i dokumentet inställningarna för namnlister och ramar ska gälla.

Tillämpa egenskaper på... Markera alternativet om inställningarna ska gälla andra objekt än det aktuella.
1. Välj ett av följande alternativ:
Objekt på det här arket
Inställningarna påverkar enbart objekten som ligger på det aktuella arket. Endast tillgängligt när denna dialog har öppnats från Layout-sidan för ett arkobjekt.
Objekt i det här dokumentet
Inställningarna påverkar objekten på hela dokumentet.
2. Välj ett av följande alternativ:
Endast denna objekttyp
Inställningarna påverkar alla objekt av den här typen. Endast tillgängligt när denna dialog har öppnats från Layout-sidan för ett arkobjekt.
Alla objekttyper
Inställningarna påverkar alla objekt.
Ange som standard för nya objekt i detta dokument Kryssa i denna ruta för att ange att inställningarna ska vara standard för alla nya objekt i det aktiva dokumentet. Endast tillgängligt när denna dialog har öppnats från Layout-sidan för ett arkobjekt.