Gå till huvudinnehåll

Guiden Lådagram - Presentation

Visningsläge Välj Visningsläge för distributionen, Average eller Median.
Inkludera morrhår Inkludera morrhår om diagrammet ska visa de övre och nedre morrhåren - antingen som Min/Max eller som 5/95 percentiler.
Använd utliggare (Min/Max) Markera denna kryssruta för att visa utliggare för extrema värden.