Guiden Lådagram - Presentation

Visningsläge Välj Visningsläge för distributionen, Average eller Median.
Inkludera morrhår Inkludera morrhår om diagrammet ska visa de övre och nedre morrhåren - antingen som Min/Max eller som 5/95 percentiler.
Använd utliggare (Min/Max) Markera denna kryssruta för att visa utliggare för extrema värden.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?