Gå till huvudinnehåll

Guiden Lådagram - Definiera data

Välj dimension för x-axeln. När du har avslutat denna guide kan fler dimensioner läggas till eller ändras via dialogen Egenskaper diagram.

Välj aggregator. Aggregatorn är det värde som det itereras över när uttrycket beräknas.

Slutligen, ange uttrycket. I uttrycket definieras diagrammets beräknade värde. Uttryck hittar man normalt på y-axeln i ett stapeldiagram. Uttryck i QlikView kan vara såväl korta och enkla som långa och komplexa. I det här fältet kan man skriva sitt uttryck från grunden.

När man har avslutat denna guide kan fler uttryck läggas till och/eller ändras via dialogen Egenskaper diagram.