Gå till huvudinnehåll

Bokmärken-menyn

PÅ DEN HÄR SIDAN

Bokmärken-menyn

Bokmärken-menyn hittar man överst i fönstret. Den innehåller följande kommandon:

Dokumentbokmärken De första tio dokumentbokmärkena för det aktiva dokumentet kan hämtas från denna lista.
Användarbokmärken De första tio personliga bokmärkena som är länkade till det aktiva dokumentet kan hämtas från denna lista.
Lägg till bokmärke Du kan redigera bokmärkets namn från denna dialog. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+B.
Ersätt bokmärke De första tio dokumentbokmärkena visas i listan ovanför de första tio personliga bokmärkena för det aktiva dokumentet. Kommandot ersätter urvalsstatus för det valda bokmärket med aktuell status.
Tag bort bokmärke De första tio dokumentbokmärkena visas i listan ovanför de första tio personliga bokmärkena för det aktiva dokumentet. Kommandot tar bort det markerade bokmärket.
Avancerat... Öppnar dialogen Bokmärken där alla tidigare skapade bokmärken för dokumentet kan hämtas.
Importera... När du har valt en tidigare skapad bokmärkesfil (.qbm) kan du importera bokmärken med hjälp av dialogen Importera bokmärken .
Exportera... Från den här dialogen kan du exportera valda bokmärken till en QlikView-bokmärkesfil (.qbm).