NPrinting On-Demand

Du kan skapa rapporter baserade på Qlik NPrinting-mallar genom att använda funktionen On-Demand i WebView-gränssnittet i QlikView. Mer information om hur du installerar tillägget för On-Demand och skapar On-Demand-rapporter finns i följande delavsnitt:

Skapa en Qlik NPrinting-rapport i QlikView

  1. Klicka på knappen On-Demand i verktygsfältet i QlikView-gränssnittet.

    Qlik Nprinting-fönstret öppnas.

  2. Klicka på Skapa en rapport.
  3. Klicka på en rapport för att välja Qlik NPrinting-rapportmallen som du vill använda.
  4. Välj ett exportformat för rapporten.
  5. Klicka på Generera rapport.

Rapportstatusen kommer att visas som I kö. När rapporten är klar kan du hämta en kopia till din dator.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?