Förberedelser för AJAX on Small Devices

Uppkoppling mot QlikView-dokumentet

Du kan välja mellan alla tillgängliga QlikView-dokument i QlikView AccessPoint. Koppla upp dig till QlikView AccessPoint genom att skriva http://localhost/qlikview/index.htm i webbläsaren.

Inställningar i QlikView AccessPoint

Ange den mobila version du vill använda på startsidan för QlikView AccessPoint:

Layoutläget för små enheter Visar dokumentet i en layout som automatiskt ändrar objekten så att de passar i små enheter.
Komplett webbläsarlayoutläge Visar QlikView-dokumentet i dess ursprungliga layout.

Välj även om inställningen ska sparas för enheten. Inställningen kan redigeras i efterhand genom att man väljer Favorites & Profiles överst till höger på startsidan för QlikView AccessPoint, på fliken Profile .

Man kan när som helst växla mellan de olika layouterna när QlikView-dokumentet är öppet.

Skapa en genväg på hemskärmen

När QlikView-dokumentet är öppet kan man skapa en genväg till dokumentet från hemskärmen. Detta maximerar arbetsutrymmet i QlikView-dokumentet i stället för att visa webbläsarens adressfält. Efter att ha skapat genvägen pekar du på ikonen för att starta dokumentet på nytt.

Observera: Denna beskrivning fungerar endast för iPad och iPhone.