Förberedelser för AJAX on Small Devices

Uppkoppling mot QlikView-dokumentet

Du kan välja mellan alla tillgängliga QlikView-dokument i QlikView AccessPoint. Koppla upp dig till QlikView AccessPoint genom att skriva http://localhost/qlikview/index.htm i webbläsaren.

Inställningar i QlikView AccessPoint

Ange den mobila version du vill använda på startsidan för QlikView AccessPoint:

Layoutläget för små enheter Visar dokumentet i en layout som automatiskt ändrar objekten så att de passar i små enheter.
Komplett webbläsarlayoutläge Visar QlikView-dokumentet i dess ursprungliga layout.

Välj även om inställningen ska sparas för enheten. Inställningen kan redigeras i efterhand genom att man väljer Favorites & Profiles överst till höger på startsidan för QlikView AccessPoint, på fliken Profile .

Man kan när som helst växla mellan de olika layouterna när QlikView-dokumentet är öppet.

Skapa en genväg på hemskärmen

När QlikView-dokumentet är öppet kan man skapa en genväg till dokumentet från hemskärmen. Detta maximerar arbetsutrymmet i QlikView-dokumentet i stället för att visa webbläsarens adressfält. Efter att ha skapat genvägen pekar du på ikonen för att starta dokumentet på nytt.

Observera: Denna beskrivning fungerar endast för iPad och iPhone.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?