Gå till huvudinnehåll

Aktiviteter

Här kan aktiviteter anges för vissa objekt:

  • knappar
  • textobjekt
  • mätare
  • linje/pil-objekt

Exempel på aktiviteter kan vara start av en extern applikation eller export av data från QlikView.

Lägg till Öppnar dialogen Lägg till aktivitet där aktiviteter för objektet kan läggas till. Välj aktivitet i listorna. Beroende på typ av aktivitet kommer olika parametrar att visas på sidan Aktiviteter. Aktiviteterna exekveras sedan i samma ordningsföljd som listan visar. Aktiviteter hanteras sedan av separata trådar och väntar inte på att det förra kommandot ska avslutas innan de startar. På grund av detta är ordningen de avslutas på inte nödvändigtvis densamma som de startade i.
Ta bort Tar bort aktiviteten från objektet.
Flytta fram Flyttar upp den valda aktiviteten i listan över aktiviteter.
Parallella tillstånd Anger det tillstånd som aktiviteten gäller. Inställningen är endast relevant för aktiviteter som gäller val eller bokmärken.