Gå till huvudinnehåll

Tabellguiden för behörighetstabeller

PÅ DEN HÄR SIDAN

Tabellguiden för behörighetstabeller

Dialogen Tabellguide för behörighetstabeller öppnas från menyn Infoga, Section Access, välj Inline. Den används för att generera load inline-satser för behörighetskontroll av QlikView-dokumentet.

Dialogen innehåller följande kommandon:

Fält som ska användas En lista med alla möjliga säkerhetsfält (section access) till QlikView. Markera kryssrutan framför de fält som ska inkluderas.
Behörighetstabell för enskild användare Tryck på denna knapp för att markera fälten ACCESS, USERID och PASSWORD. Övriga fält avmarkeras.
Grundläggande NT-säkerhet Tryck på denna knapp för att markera fälten ACCESS, PASSWORD, NTNAME och NTDOMAINSID. Övriga fält avmarkeras.

När man stänger dialogen med OK, öppnas dataguiden Inline med de valda fälten som kolumnetiketter. När du har klickat på OK i denna dialog skapas en Load Inline-sats som föregås av en Section-sats och följs av en Section Application-sats.

See also

 

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view