Vad är QlikView?

QlikView är en plattform för utforskning av affärsdata som tillhandahåller affärsinformation för egenanvändning av alla affärsanvändare inom olika organisationer. Med QlikView kan du analysera data och använda datautforskningen för att få stöd vid beslutsfattande. QlikView låter dig ställa och besvara dina egna frågor och följa din egen väg till insikter och det gör att du och dina kollegor kan nå beslut genom samarbete.

Kärnan i QlikView är vår patenterade programmotor som genererar nya vyer med information medan du arbetar. QlikView komprimerar data och sparar dem i minnet där de finns tillgängliga för att direkt kunna utforskas av många olika användare. För datauppsättningar som är för stora för att få plats i minnet, ansluter QlikView direkt till datakällan. QlikView ger associativa funktioner och samarbetsfunktioner över alla de data som används för analys, oavsett var de lagras. Du kan börja var du vill och gå vidare hur du vill och är inte begränsad till fördefinierade hierarkiska sökvägar eller förkonfigurerade instrumentpaneler.

Gå igenom den guidade visningen för en snabb introduktion till QlikView.

Se vilka koncept och principer Qlik är baserat på.

En snabb introduktion till QlikView

Komma igång med QlikView