Nyheter i QlikView April 2019

Här är några av de användbara nya och uppdaterade funktionerna i QlikView.

Länkar till QlikView-dokument i Qlik Sense Enterprise-molnhubb

Med QlikView April 2019 kan du schemalägga och publicera länkar till QlikView-dokument i en molnhubb på Qlik Sense Enterprise on Cloud Services eller på Qlik Sense Enterprise on Kubernetes. Denna funktion ger möjlighet att ha en gemensam portal för både QlikView och Qlik Sense. När du klickar på en QlikView-länk i Qlik Sense-molnhubben omdirigeras du till QlikView Server-miljön, där dokumentet öppnas.

Publicera en länk till ett QlikView-dokument i en Qlik Sense-molnhubb (endast på engelska)

Stöd för samordnad licens för QlikView och Qlik Sense

QlikView April 2019 inkluderar stöd för samordnad licensiering, vilket ger varje användare en enda nyckel för åtkomst till både QlikView och Qlik Sense. Denna nya licensieringslösning är särskilt värdefull för de som dragit nytta av dualvärdelicensiering. Samordnad licensiering gör licenshanteringen enklare och förbättrar efterlevnaden. Genom kompatibilitet med Qlik Licensing Service får kunderna bättre överblick över licensanvändningen för Qlik. Slutligen ger uppdateringar av April 2019 Qlik Sense License Monitor organisationer bättre hantering av båda produkterna.

Licensiering av QlikView (endast på engelska)