Arbeta med QlikView

Här kan du läsa hur man använder QlikView. Du lär dig hur man kommer i gång och skapar QlikView-dokument, hur man lägger till och hanterar data från olika datakällor och hur man utformar effektiva diagram och arkobjekt för att kunna presentera datan på bästa sätt.

Komma igång

Om QlikView är nytt för dig rekommenderar vi att du besöker avsnittet Komma igång.

Ladda data

Lär dig hur du kan ladda och omvandla data från olika datakällor.

Laddningsskriptet lagrar information om data och datakällor som de kommer från. Om du bara vill titta på en befintlig QlikView-fil och analysera informationen i den behöver du inte alls öppna skriptet.

Om du vill ladda data från ett Excel-ark kan komma igång-hjälpen hjälpa dig skapa ett enkelt dokument som innehåller ett diagram.

Visualisera data

Guiden Komma igång kan hjälpa dig att skapa ett enkelt dokument som innehåller ett diagram och en listbox. Om du vill ändra formatet på arkobjekten kan du högerklicka på varje objekt för att komma till sidan Egenskaper, där du kan justera inställningarna för layout, beräkningar, sortering av data osv.

Utforska, upptäck och analysera

När du har byggt ett dokument kan du börja utforska det för att hitta kopplingar i dina data. Samtidigt som du gör val i diagrammen och tabellerna skaffar du dig nya kunskaper genom att filtrera dina data i vissa områden och gå ner på detaljnivå vid behov.