Where-sats

Enkelhet Välj vilka Fält som ska vara med i where-satsen och vilka Operatorer/Funktioner som ska användas. Du kan även ange en Konstant baserad på befintliga fältvärden. Den andra och tredje raden blir aktiva när du väljer AND eller OR i listrutan till vänster i varje rad.
Avancerad Markera Avancerat om du vill skriva in satsen från början.
Tom mall Detta alternativ lägger till Where (1=1) i skriptet för vidare redigering där.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?