Funktioner i skript och diagramuttryck

I det här avsnittet beskrivs funktioner som kan användas i QlikView-laddningsskript och -diagramuttryck för att omvandla och aggregera data.

Många funktioner kan användas på samma sätt i både laddningsskript och diagramuttryck, men det finns ett antal undantag:

  • Vissa funktioner kan endast användas i laddningsskript. Dessa markeras med – skriptfunktion.
  • Vissa funktioner kan endast användas i diagramuttryck. Dessa markeras med – diagramfunktion.
  • Vissa funktioner kan användas i både laddningsskript och diagramuttryck, men skiljer sig åt när det gäller parametrar och tillämpning. Dessa beskrivs i separata avsnitt markerade med – skriptfunktion eller – diagramfunktion.