Verbatim

Normalt töms alla fältvärden automatiskt på inledande och avslutande blanktecken (ASCII 32) innan de läses in i QlikView-databasen. Om man sätter variabeln till 1 fördröjs rensningen på tomma blanktecken. Tabb (ASCII 9) och hårt mellanslag (ANSI 160) rensas aldrig bort.

Syntax:  

Verbatim

Exempel:  

set Verbatim = 1;

Se även: