Hash128 - skript- och diagramfunktion

Hash128() returnerar en 128-bitars hashning av de kombinerade indatauttrycksvärdena. Resulterar i en 22-teckensträng.

Syntax:  

Hash128(expr{, expression})

Datatyp som returneras: sträng

Exempel:  

Hash128 ( 'abc', 'xyz', '123' )

Hash128 ( Region, Year, Month )

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?