Evaluate - skriptfunktion

Evaluate() undersöker om indatatexten kan utvärderas som ett giltigt QlikView-uttryck och returnerar i så fall värdet för uttrycket som en sträng. Om indatasträngen inte är ett giltigt uttryck returneras NULL.

Syntax:  

Evaluate(expression_text)

Datatyp som returneras: dual

Observera: Dessa strängfunktioner kan inte användas i diagramuttryck.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?