inputsum

inputsum() returnerar den aggregerade summan av inputfield itererat över en eller flera dimensioner i diagrammet. inputfield måste vara ett fältnamn på en fältegenskap som tydligt har angetts som ett indatafält i skriptet.

Syntax:  

inputsum(inputfield [, distribution_mode][set_expression])

När denna aggregeringsfunktion används som uttryck i ett tabelldiagram kan den aggregerade summan redigeras interaktivt. När man hovrar över uttryckscellen visas en indataikon. Klicka på ikonen för att cellen ska hamna i redigeringsläge för indata. Man kan använda piltangenterna upp/ned för att flytta sig mellan celler medan redigeringsläget för indata bibehålls. Ändringen i den aggregerade summan distribueras till de underliggande fältvärdena med hjälp av valt distribution_mode. Hela QlikView-dokumentet gör automatiskt uppdaterade beräkningar när nya värden anges.

Parametern distribution_mode kan ha följande värden:

Parameter Beskrivning
'+' Standardläge. Motsvarande delar av ändringen distribueras till samtliga underliggande värden.
'*' Ändringen distribueras proportionellt (till existerande värden) till de underliggande värdena.
'=' Det angivna värdet ges till alla underliggande värden.
'/'

Värdet fördelas jämt mellan de underliggande värdena, utan hänsyn till tidigare distribution, men den tidigare summan bibehålls.

distribution_mode-värdena i tabellen ovan kan ändras med hjälp av följande modifierare:

Modifierare Beskrivning
T T.ex. '+T'. Innebär att den införda ändringen kompenseras över de valda värdena i indatafältet (totalsumman förblir intakt).
A T.ex. '+A'. Innebär att den införda ändringen kompenseras över alla övriga värden (totalsumman för blir intakt).

Exempel:  

inputsum (Budget )

inputsum (Budget, '+' )

inputsum (Budget, '*' )

inputsum (Budget, '=' )

inputsum (Budget, '/' )

inputsum (Budget, '+T' )

inputsum (Budget, '+A' )

 

Se även: