XML

Denna skriptspecifikator används när du läser in xml-filer. Giltiga alternativ för XML-specifikatorn syns i listan i syntaxen.

Syntax:  

xmlsax

xmlsimple

pattern is path

 

xmlsax och xmlsimple utesluter varandra, endast en kan specificeras när man använder xml. När man använder pattern, läses filen från början av den angivna taggen till slutet av taggen. Om path innehåller mellanslag måste sökvägen omslutas av citattecken.

Observera: För att kunna använda xmlsax måste Microsofts xml-tolk MSXML 3.0 eller senare vara installerad på datorn. Den finns att hämta på Microsofts webbplats.

Se även: