SQL

Med SQL-satsen kan du skicka ett godtyckligt SQL-kommando via en ODBC- eller OLE DB-koppling.

Syntax:  

SQL sql_command

 

Om du skickar SQL-satser som uppdaterar databasen kommer ett fel att returneras om QlikView har öppnat ODBC-källan i skrivskyddat läge.

Syntax:

SQL SELECT * from tab1;

godtas och är den allmänt gällande syntaxen för SELECT av konsekvensskäl. SQL-prefixet kommer dock att förbli frivilligt för SELECT-satser.

Argument:  

Argument Beskrivning
sql_command Ett giltigt SQL-kommando.

Exempel 1:  

SQL leave;

Exempel 2:  

SQL Execute <storedProc>;

Se även: