QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

ApplyMap - skriptfunktion

Skriptfunktionen ApplyMap används för att mappa utdata för ett valfritt uttryck mot en tidigare inläst mappningstabell.

Syntax:  

ApplyMap('map_name', expression [ , default_mapping ] )

Datatyp som returneras: dual

Argument:  

Argument Beskrivning
map_name Namnet på en mappningstabell som har skapats tidigare med hjälp av satserna mapping load eller mapping select. Dess namn måste stå inom enkla, raka citationstecken.
expression Uttrycket vars resultat ska mappas.
default_mapping

Om detta anges ska det här värdet användas som ett standardvärde om mappningstabellen inte innehåller något värde som matchar expression. Om inget anges returneras värdet av expression som det är.

Exempel:  

I det här exemplet laddar vi en lista med säljare med en landskod som står för det land där de är bosatta. Vi använder en tabell som mappar en landskod till ett land för att ersätta landskoden med landets namn. Enbart tre länder är definierade i mappningstabellen, övriga landskoder mappas till 'Rest of the world'.

// Load mapping table of country codes: map1: mapping LOAD * Inline [ CCode, Country Sw, Sweden Dk, Denmark No, Norway ] ; // Load list of salesmen, mapping country code to country // If the country code is not in the mapping table, put Rest of the world Salespersons: LOAD *, ApplyMap('map1', CCode,'Rest of the world') As Country Inline [ CCode, Salesperson Sw, John Sw, Mary
Sw, Per Dk, Preben Dk, Olle No, Ole Sf, Risttu] ; // We don't need the CCode anymore Drop Field 'CCode';

Den resulterande tabellen ser ut så här:

Salesperson Country
John Sweden
Mary Sweden
Per Sweden
Preben Denmark
Olle Denmark
Ole Norway
Risttu Rest of the world

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?