QvdNoOfRecords - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar aktuellt antal poster i en QVD-fil.

Syntax:  

QvdNoOfRecords(filename)

Argument:

Argument Beskrivning
filename

Namnet på en QVD-fil (inklusive sökväg om så krävs).

  • absolut

    Exempel: c:\data\

  • relativt till QlikView-dokumentsökvägen.

    Exempel: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

    Exempel: http://www.qlik.com

Exempel:  

QvdNoOfRecords ('MyFile.qvd')

QvdNoOfRecords ('C:\MyDir\MyFile.qvd')

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?