ScriptErrorList

Denna felvariabel innehåller en konkatenerad lista över de skriptfel som har inträffat under den senaste exekveringen. Felen avgränsas med en radmatning.

Syntax:

ScriptErrorList

Se även:

 

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?