ScriptErrorCount

Denna felvariabel returnerar det totala antalet satser som har orsakat fel under den aktuella skriptexekveringen. Denna variabel återställs alltid till 0 när skriptexekvering påbörjas.

Syntax:  

ScriptErrorCount

Se även:

 

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?