QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

setdateyear - skript- och diagramfunktion

Den här funktionen tar som indata en timestamp och ett year och uppdaterar timestamp med det year som har angetts i indata. 

Syntax:  

setdateyear (timestamp, year)

Typ av returdata: dual

Argument:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum som ska utvärderas som en tidsangivelse eller det uttryck som resulterar i en tidsangivelse och ska konverteras, till exempel ”2012-10-12”.
year Ett fyrsiffrigt årtal.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?