QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

converttolocaltime - skript- och diagramfunktion

Konverterar en UTC- eller GMT-tidsmarkör till lokal tid i form av ett dualt värde. Platsen kan vara vilken som helst av de städer som anges nedan, och tidszoner från hela världen kan användas. 

Syntax:  

ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])

Typ av returdata: dual

Argument:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum som ska utvärderas som en tidsangivelse eller det uttryck som resulterar i en tidsangivelse och ska konverteras, till exempel ”2012-10-12”.
place

En plats eller tidszon från tabellen över giltiga platser och tidszoner nedan. Du kan även använda GMT ellerUTC för att definiera lokal tid. Följande värden och tidsförskjutningsvärden är giltiga:

  • GMT
  • GMT-12:00 - GMT-01:00
  • GMT+01:00 - GMT+14:00
  • UTC
  • UTC-12:00 - UTC-01:00
  • UTC+01:00 - UTC+14:00
Observera: Du kan bara använda standardinställda tidsförskjutningar. Det går inte att använda en godtycklig tidsförskjutning, till exempelGMT-04:27.
ignore_dst Ställ in på True om du vill ignorera DST (sommartid).

Resultatet justeras för sommartid, såvida inte ignore_dst har ställts in på True.

Giltiga platser och tidszoner
Abu Dhabi Central America Kabul Newfoundland Tashkent
Adelaide Central Time (US & Canada) Kamchatka Novosibirsk Tbilisi
Alaska Chennai Karachi Nuku'alofa Tehran
Amsterdam Chihuahua Kathmandu Osaka Tokyo
Arizona Chongqing Kolkata Pacific Time (US & Canada) Urumqi
Astana Copenhagen Krasnoyarsk Paris Warsaw
Athens Darwin Kuala Lumpur Perth Wellington
Atlantic Time (Canada) Dhaka Kuwait Port Moresby West Central Africa
Auckland Eastern Time (US & Canada) Kyiv Prague Vienna
Azores Edinburgh La Paz Pretoria Vilnius
Baghdad Ekaterinburg Lima Quito Vladivostok
Baku Fiji Lisbon Riga Volgograd
Bangkok Georgetown Ljubljana Riyadh Yakutsk
Beijing Greenland London Rome Yerevan
Belgrade Greenwich Mean Time : Dublin Madrid Samoa Zagreb
Berlin Guadalajara Magadan Santiago  
Bern Guam Mazatlan Sapporo  
Bogota Hanoi Melbourne Sarajevo  
Brasilia Harare Mexico City Saskatchewan  
Bratislava Hawaii Mid-Atlantic Seoul  
Brisbane Helsinki Minsk Singapore  
Brussels Hobart Monrovia Skopje  
Bucharest Hong Kong Monterrey Sofia  
Budapest Indiana (East) Moscow Solomon Is.  
Buenos Aires International Date Line West Mountain Time (US & Canada) Sri Jayawardenepura  
Cairo Irkutsk Mumbai St. Petersburg  
Canberra Islamabad Muscat Stockholm  
Cape Verde Is. Istanbul Nairobi Sydney  
Caracas Jakarta New Caledonia Taipei  
Casablanca Jerusalem New Delhi Tallinn  

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?