Skriv ut ark

För att öppna denna dialog väljer du Skriv ut ark från Arkiv-menyn. Denna dialog är identisk med den vanliga dialogen Skriv ut, med ett undantag, området Storlek på sidan Allmänt är utbytt mot området Arkalternativ.

Arkalternativ

Gruppen Arkalternativ innehåller följande inställningar:

Detta ark Välj detta alternativ om endast det aktiva arket ska skrivas ut.
Alla ark Välj detta alternativ om alla ark i dokumentet ska skrivas ut.
Inkludera bakgrund Markera denna kryssruta för att inkludera arkets bakgrund i utskriften.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?