Flytta val

Tangentbordet kan användas för att flytta det aktuella valet i en aktiv listbox eller ett öppet fält i en multibox.

Flyttar aktuella val ett steg nedåt i listboxen. När det sista värdet uppnås, går valet tillbaka till det första värdet. Om inte något val har gjorts, bläddrar listboxen nedåt en cell i taget.
Flyttar aktuella val ett steg uppåt i listboxen. När det första värdet uppnås, går valet tillbaka till det sista värdet. Om inte något val har gjorts, bläddrar listboxen uppåt en cell i taget.
Page Up Flyttar aktuella val en intervall motsvarande avståndet mellan de två yttersta valen, uppåt i listboxen. När det första värdet uppnås, går valet tillbaka till den sista uppsättningen värden. Om inte något val har gjorts, bläddrar listboxen uppåt en sida i taget.
Page Down Flyttar aktuella val en intervall motsvarande avståndet mellan de två yttersta valen, nedåt i listboxen. När den sista uppsättningen värden i listan uppnås, går valet tillbaka till den första. Om inte något val har gjorts, bläddrar listboxen nedåt en sida i taget.

Exempel:  

I listboxen nedan, där E och F är valda, ger de olika tangenterna följande resultat:

F och G blir valda.
D och E blir valda.
Page Up C och D blir valda.
Page Down G och H blir valda.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?