Export/Exportera innehåll...

Öppnar dialogen Spara som. Här kan filnamn, sökväg och filtyp för exporterade data anges.

Filen kan sparas i något av följande format: Kommaavgränsad, Avgränsad med semikolon, Tabbavgränsad, Hypertext (HTML), XML och Excel (xls). Det förvalda formatet är .qvo (QlikViewOutput), en tabbavgränsad fil.

Observera: När man exporterar till en qvo-fil exporteras data i det skick som de visas i QlikView-dokumentet. När man exporterar till Excel exporteras underliggande data, men formateringen görs i Excel.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?