QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Koppla datakälla

Denna dialog används när man skapar en koppling till en ODBC-datakälla. Dialogen öppnas genom att klicka på knappen Koppla på sidan Data i Verktygsrutan i dialogen Redigera skript när databasalternativet ODBC är valt.

På denna sida väljer du datakälla. Som standard visas bara system-DSN. Markera Visa användar-DSN för att se samtliga DSN.

Om det är nödvändigt att ange användarnamn och lösenord, kan detta göras i rutorna Användarnamn och Lösenord. Anslutningen kan även testas genom att man trycker på knappen Testa anslutning.

Klicka på OK. Din CONNECT-sats är klar.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?