Färgschema

Ett fältvärdes status visas genom cellens färg.

Följande färgkoder används standardmässigt:

  • vald grön
  • valbar vit
  • utesluten grå

Det finns även andra färgkoder som kan användas vid vissa situationer:

  • alternativ vit/gul
  • låst blå
  • röd som resultat av ett tvingande bortval

Standardfärgerna för standardfärgschemat (Klassisk) kan bytas ut genom att välja andra färgscheman i gruppen Markeringsutseende på sidan Dokumentegenskaper: Allmänt.

När alternativet Visa alternativ är aktiverat, visar QlikView de celler som inte är valda som alternativa värden (vita eller ljusgula), såvida de inte är uteslutna av val gjorda i andra fält. Logiskt sett är de emellertid fortfarande inte möjliga och ingår således inte i några uträkningar, eftersom dessa baseras på möjliga värden. När alternativet Visa alternativ är inaktivt, visar QlikView icke-valda celler som uteslutna (grå).

Markeringsstilen Windows-kryssrutor använder inte detta färgschema.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?