RangeOnly - skript- och diagramfunktion

RangeOnly() är en dual-funktion som returnerar ett värde om uttrycket utvärderas till ett unikt värde. Om så inte är fallet returneras NULL.

Syntax:  

RangeOnly(first_expr[, Expression])

Datatyp som returneras: dual

Argument:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Exempel och resultat:  

Exempel Resultat
RangeOnly (1,2,4)

Returnerar NULL

RangeOnly (5,'abc') Returnerar NULL
RangeOnly (null( ), 'abc')

Returnerar 'abc'

RangeOnly(10,10,10) Returnerar 10