Secondarydimensionality

Secondarydimensionality() returnerar antalet dimensionspivottabellrader som har icke-aggregerat innehåll, d.v.s. inte innehåller delsummor eller dolda aggregeringar. Denna funktion motsvarar funktionen dimensionality() för horisontella pivottabelldimensioner.

Syntax:  

secondarydimensionality ( )

 

Datatyp som returneras: heltal

secondarydimensionality-funktionen returnerar alltid 0 när den används utanför pivottabeller.