QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Sign - skript- och diagramfunktion

Sign() returnerar 1, 0 eller -1 beroende på om x är ett positivt tal, 0 eller ett negativt tal.

Syntax:  

Sign(x)

Datatyp som returneras: numeriska

Begränsningar:  

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Exempel och resultat:  

Exempel Resultat

Sign( 66 )

Returnerar 1

Sign( 0 )

Returnerar 0

Sign( - 234 )

Returnerar -1

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?