QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Permut - skript- och diagramfunktion

Permut() returnerar antalet permutationer av q element som kan väljas från en uppsättning med p element. Motsvaras av formeln: Permut(p,q) = (p)! / (p - q)! Ordningen som komponenterna väljs i är signifikant.

Syntax:  

Permut(p, q)

Datatyp som returneras: heltal

Begränsningar:  

Om parametrarna inte är heltal kommer de att trunkeras.

Exempel och resultat:  

Exempel Resultat

På hur många sätt kan medaljerna guld, silver och brons fördelas vid en 100-meters final med 8 deltagare?

Permut( 8,3 )

Returnerar 336

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?