Bokmärken-verktygsfältet

Verktygsfältet Bokmärken innehåller en nedrullningsbar lista över dokumentets alla bokmärken och erbjuder alltså ett alternativt sätt att växla mellan bokmärken. När ett bokmärke har valts kommer det att visas i listrutan till dess att val eller variabelvärden ändras.

Lägg till bokmärke Sparar det aktuella valet som ett bokmärke.
Tag bort bokmärke Tar bort det markerade bokmärket i listrutan.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?