Vad är QlikView?

QlikView är en plattform för utforskning av affärsdata som tillhandahåller affärsinformation för egenanvändning av alla affärsanvändare inom olika organisationer. Med QlikView kan du analysera data och använda datautforskningen för att få stöd vid beslutsfattande. Med QlikView ställer du dina egna frågor och följer din egen väg mot upptäckter. Med QlikView kan du även fatta gemensamma beslut tillsammans med kollegorna.

Kärnan i QlikView är vår patenterade programmotor som genererar nya vyer med information medan du arbetar. QlikView komprimerar data och sparar dem i minnet där de finns tillgängliga för att direkt kunna utforskas av många olika användare. För datauppsättningar som är för stora för att få plats i minnet, ansluter QlikView direkt till datakällan. QlikView ger associativa funktioner och samarbetsfunktioner över alla de data som används för analys, oavsett var de lagras. Du kan börja var du vill och gå vidare hur du vill och är inte begränsad till fördefinierade hierarkiska sökvägar eller förkonfigurerade instrumentpaneler.