Begränsningar av mängden laddningsbara data

Det går att ladda in mycket stora mängder data i ett QlikView-dokument. Begränsningar uppstår huvudsakligen för att datorns primärminne inte är tillräckligt stort. Det finns dock en viktig begränsning i QlikView som du måste vara medveten om när du bygger mycket stora dokument: Ett QlikView-dokument kan inte ha mer än 2 147 483 648 distinkta värden i ett enda fält.

Antalet fält och tabeller såväl som antal tabellceller och tabellrader som kan laddas begränsas bara av RAM-minnets begränsningar.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?