Rekommendationer för data och fält

Du bör känna till de förutsättningar och begränsningar som finns vid arbetet med QlikView. Ett exempel: den övre gränsen för datatabeller och fält samt maximal mängd inlästa data i QlikView.

Rekommendationer för mängden inlästa data

Datamängden som kan läsas in i QlikView begränsas framför allt av datorns cacheminne.

Övre gränser för datatabeller och fält

Om du bygger mycket stora dokument bör du känna till att ett QlikView-dokument inte kan ha fler än 2 147 483 648 distinkta värden i ett fält.

Antal fält och datatabeller såväl som antal tabellceller och tabellrader som kan laddas begränsas bara av RAM-minnets begränsningar.

Rekommenderad gräns för laddningsskriptavsnitt

Det rekommenderade maximala antalet tecken som ska användas per laddningsskriptavsnitt är 50 000 tecken.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?