QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Starta QlikView

Starta QlikView från Start-menyn, Program eller dubbelklicka på ett QlikView-dokument.

För att starta QlikView från kommandoraden använder man de parametrar som beskrivs i följande avsnitt.

Kommandoradssyntax

För att starta QlikView från kommandoraden används följande syntax:

[ sökväg ]Qv.exe[ { växel } dokumentfil ]

Sökväg är sökvägen till filen, antingen absolut eller relativt den aktuella katalogen.

dokumentfil::= [ sökväg ] dokumentfilnamn

dokumentfilnamn är namnet på dokumentfilen.

växel används för att markera olika valmöjligheter:

/r

Omladdning. Dokumentet öppnas och skriptet laddas om. Därefter sparas filen och QlikView avslutas.

/rp

Samma som ovan, men med partiell laddning.

/l

Ladda nya data. Dokumentet öppnas och skriptet laddas om. Dokumentet sparas inte och QlikView förblir öppet.

/lp

Samma som ovan, men med partiell laddning.

/v

Om denna växel omedelbart följs av en variabel och ett tilldelat värde, kommer variabeln att tilldelas värdet före skriptexekveringens början.

/nodata

Öppnar dokumentet utan variabler, tabeller och fältdata. Denna funktion finns även för sedan tidigare öppnade dokument på sidan Start.

/NoSecurity

Ignorerar QlikViews säkerhetsåtgärder mot fientliga makron och skript som är inbäddade i QlikView-dokument. Det kommer inte att visas några varningsdialoger som frågar om användaren accepterar potentiellt skadliga dokument. Använd detta alternativ med försiktighet och endast när du arbetar med säkra dokument.

Exempel:  

qv.exe /r/vMyvar=123 abc.qvw

Observera:

För att undvika att felmeddelanden visas när man exekverar skript i batch mode bör skriptvariabeln errormode alltid vara inställd till 0 i skriptet

​Se: Felvariabler

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?