NULL-värdeshantering

Om inga data kan produceras för ett visst fält till följd av en databasfråga och/eller länkningar mellan tabeller, resulterar detta vanligen ett NULL-värde.

Logiken i QlikView behandlar följande som äkta NULL-värden:

  • NULL värden som returneras från en ODBC-koppling

  • NULL-värden som skapas till följd av en tvingad konkatenering av tabeller i laddningsskriptet

  • NULL-värden som skapas till följd av en länkning i laddningsskriptet

  • NULL-värden som skapas till följd av en generering av fältvärdeskombinationer som ska visas i en tabell.

Observera: Vanligtvis är det omöjligt att använda dessa NULL-värden för associationer och urval, förutom när satsen NullAsValue används.

Textfiler kan per definition inte innehålla NULL-värden.

Se även:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?