Funktioner i skript och diagramuttryck

I det här avsnittet beskrivs funktioner som kan användas i QlikView-laddningsskript och -diagramuttryck för att omvandla och aggregera data.

Många funktioner kan användas på samma sätt i både laddningsskript och diagramuttryck, men det finns ett antal undantag:

  • Vissa funktioner kan endast användas i laddningsskript. Dessa markeras med – skriptfunktion.
  • Vissa funktioner kan endast användas i diagramuttryck. Dessa markeras med – diagramfunktion.
  • Vissa funktioner kan användas i både laddningsskript och diagramuttryck, men skiljer sig åt när det gäller parametrar och tillämpning. Dessa beskrivs i separata avsnitt markerade med – skriptfunktion eller – diagramfunktion.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?