Strängfunktioner

Den här delen beskriver funktioner för att hantera och modifiera strängar. I funktionerna nedan är parametrarna uttryck där s ska tolkas som en sträng.

Samtliga funktioner kan användas både i laddningsskriptet och i diagramuttryck, utom Evaluate som endast kan användas i laddningsskriptet.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?