QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Replace - skript- och diagramfunktion

Replace() returnerar en sträng efter att ha ersatt alla förekomster av en given delsträng inom indatasträngen med en annan delsträng. Funktionen är inte rekursiv och fungerar från vänster till höger.

Syntax:  

Replace(text, from_str, to_str)

Datatyp som returneras: sträng

Argument:  

Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
from_str En sträng som kan förekomma en eller flera gånger inom indatasträngen text.
to_str Strängen som ersätter alla förekomster av from_str inom strängen text.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?