Statistiska fördelningsfunktioner

Samtliga statistiska fördelningsfunktioner som beskrivs nedan har implementerats i QlikView med Cephes-funktionsbiblioteket. För referenser och mer information om de algoritmer som används, exakthet och så vidare, se: http://www.netlib.org/cephes/. Cephes-funktionsbiblioteket används med tillstånd.

Funktionen för statistisk fördelning DIST mäter sannolikheten för fördelningsfunktionen vid en punkt i fördelningen som ges av ett värde som tillhandahålls. Funktionerna INV beräknar värdet, i enlighet med sannolikheten för fördelningen. De statistiska aggregeringsfunktionerna däremot beräknar de aggregerade värdena av en serie av statistiska testvärden för olika test av statistiska hypoteser.

Samtliga funktioner kan användas både i laddningsskriptet och i diagramuttryck.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?