TINV - skript- och diagramfunktion

TINV() returnerar t-värdet hos studentens t-fördelning som en funktion av sannolikhet och frihetsgraden.

Syntax:  

TINV(prob, degrees_freedom)

Datatyp som returneras: tal

Argument:  

Argument Beskrivning
prob En dubbelsidig sannolikhet som har samband med t-fördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom Ett heltal som anger frihetsgrad.

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Denna funktion hänger samman med funktionen TDIST på följande sätt:
If prob = TDIST(value, df ,2), then TINV(prob, df) = value.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?