CHIDIST - skript- och diagramfunktion

CHIDIST() returnerar den ensidiga sannolikheten hos chi2-fördelningen. chi2-fördelningen associeras med ett chi2-test.

Syntax:  

CHIDIST(value, degrees_freedom)

Datatyp som returneras: tal

Argument:  

Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.
degrees_freedom Ett positivt heltal som anger frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen CHIINV på följande sätt:
If prob = CHIDIST(value,df), then CHIINV(prob, df) = value

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?