Rename field

Denna skriptfunktion döper om ett eller flera QlikView-fält efter att de har lästs in.

Observera: Det rekommenderas inte att du använder samma namn för ett fält och en variabel i QlikView.

Syntaxen: rename field eller rename fields kan användas.

Syntax:  

Rename Field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Argument:  

Argument Beskrivning
mapname Namnet på en tidigare inläst mappningstabell som innehåller ett eller flera par gamla och nya fältnamn.
oldname Det gamla fältnamnet.
newname Det nya fältnamnet.

Begränsningar:  

Två fält med olika namn kan inte byta namn till samma namn. Skriptet körs utan fel, men det andra fältet byter inte namn.

Exempel 1:  

Rename Field XAZ0007 to Sales;

Exempel 2:  

FieldMap:

Mapping SQL SELECT oldnames, newnames from datadictionary;

Rename Fields using FieldMap;