Drop field

Ett eller flera QlikView-fält kan avlägsnas från datamodellen, och därigenom från minnet, när som helst under skriptexekveringen med hjälp av en drop field-sats.

Observera: Både drop field och drop fields är tillåtna och har samma betydelse. Om ingen tabell har angetts avlägsnas fältet från alla tabeller där det förekommer.

Syntax:  

Drop field fieldname [ , fieldname2 ...] [from tablename1 [ , tablename2 ...]]

Drop fields fieldname [ , fieldname2 ...] [from tablename1 [ , tablename2 ...]]

Exempel:  

Drop field A;

Drop fields A,B;

Drop field A from X;

Drop fields A,B from X,Y;