Search

Search-satsen används för att inkludera eller utesluta fält när den globala sökfunktionen används.

Syntax:  

Search Include *fieldlist

Search Exclude *fieldlist

 

Du kan använda flera Search-satser för att förfina urvalet av fält som ska tas med. Avsnitten utvärderas uppifrån och ned.

Argument:  

Argument Beskrivning
*fieldlist En kommaavgränsad lista över fält som ska inkluderas eller uteslutas från sökningar. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Exempel:  

Search Include *;

Inkludera alla fält i sökningar.

Search Exclude '*ID';

Uteslut alla fält som slutar med ID från sökningar.

Search Include ProductID;

Inkludera fältet ProductID i sökningar.

Det kombinerade resultatet av dessa tre satser, i den här ordningen, är att alla fält som slutar med ID utom ProductID utesluts från sökningar.