Execute

Execute-satsen använda för att köra andra program medan QlikView läser in data, exempelvis för att göra de konverteringar som krävs.

Observera:

Exekvering av satser exekveras bara om inställningen för att förbigå säkerheten är aktiverad i Användarinställningar.

Syntax:  

execute commandline

Argument:  

Argument Beskrivning
commandline

En text som kan tolkas som en kommandorad av operativsystemet.

Exempel:  

Execute C:\Program Files\Office12\Excel.exe;

Execute winword macro.doc;

Execute cmd.exe /C C:\BatFiles\Log.bat;

Observera: /C är en parameter till cmd.exe och är obligatorisk.